Η Λογοκρισία στον Κινηματογράφο και τις Εικαστικές Τέχνες:

Η ελληνική εμπειρία από τα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα

Έργο ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών (2018-2021)

Η βάση δεδομένων