Συνέδριο

YOU CAN TEACH AN OLD DOG NEW TRICKS!
ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ

Πάντειο Πανεπιστήμιο & Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
24-26 Φεβρουαρίου 2022, Αθήνα.

Επιστημονική – Οργανωτική επιτροπή
  • Ελένη Κούκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Πηνελόπη Πετσίνη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Ανδρέας Τάκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης· Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης – MOMus
  • Χρήστος Τριανταφύλλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Βάλια Τσιριγώτη, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
  • Μαρία Χάλκου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  • Δημήτρης Χριστόπουλος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών